Category: วิธีการสระผม

สระผมอย่างไรให้สวยเสมอ

สระผมอย่างไรให้สวยเสมอ วิธีถนอมเส้นผมให้แข็งแรง นุ่มสลวย สะอาด และเงางาม มีดังนี้ 1.เลือกแชมพูให้เหมาะกับสภาพเส้นผม เพื่อให้การบำรุงดูแลมีประสิทธิภาพ 2.อย่าเกาศีรษะแรงๆ เพราะเป็นการรบกวนหนังศีรษะ 3.นวดศีรษะไปด้วย ช่วยกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่บริเวณหนังศีรษะให้สารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงรากผมอย่างทั่วถึง 4.ห้ามขยี้แรงๆ เพราะเส้นผมจะได้รับอันตรายจากการเสียดสี 5.ทดสอบแชมพู หลังจากผมแห้งให้ลองใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งรูปผ่านเส้นผมเบาๆ จนถึงปลายผม ถ้ารู้สึกว่าผมสาก ไม่ลื่น แสดงว่าแชมพูที่ใช้แรงเกินไป 6.ไม่ดรายร์ผมทันที ควรรอให้ผมแห้งพอหมาดๆ แล้วใช้ดรายร์เป่าไปมา ไม่แช่ค้างไว้ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง